yaratıcı düşünür

EROGLU.co, Erdogan Eroglu'nun kişisel resmi web sayfasıdır.
Bu sitedeki tüm içerikler Creative Commons 4.0 Lisansı ile korunmaktadır.
EROGLU.co imzası yer almadığı sürece izinsiz yayınlamak yasaktır.

Twitter Gönderileri
Twitter'da takip et

Creative Commons Lisansı

Nedir bu İmaj Yaratımı?

8 Ekim 2016.erogluco.6 kişi beğendi.2 Yorum

Kısaca İmaj Yaratımı…

Herkese Merhaba! İmaj Yaratımı diye konuya girdiğimde hepiniz biraz düşünmüş veya birşeyler anımsamış olabilirsiniz. Aslında İmaj Yaratımı oldukça farklı bir değerlendirmeyi ele alıyor. Günümüzde markalaşma konusunda artık birçok teknikler ve uygulamalar tasarlanmakta. Bu anlamda kimi insanlar İmaj Tasarımcısı olarak nitelik kazanırken, kimileri de Image Maker olarak kendini ifade ediyor. Aslında bu iki niteliğinde uğraştığı alanda birçok şirketin veya bireysel kimliğin imaj çalışmaları değerlendirilmekte. Bu çalışmalar her bireyin kendine özgü teknikleri ile gerçekleştirilmekte ve markalaşma süreci olarak sonuca ulaşmaktadır. Tüm bu çalışmalardaki asıl neden, insan üzerinde doğru etkiyi yaratabilmek ve istenilen algıyı oluşturabilmektir. Her bireyin kendine özgü yaratıcı teknikleri de bu kapsamda ortaya çıkmış oluyor.

İmaj Yaratımı biraz daha farklı. Şöyle ki, İmaj Yaratımı ile bir bireyin veya şirketin üzerinde oluşturulmak istenen algı konsepti yaratılır. Yaratılan bu konsept ile verilmek istenen mesajlar, geliştirilen teknikler sonucunda yansıtılır. İşte bu noktada birey veya şirket kendi atmosferini gerçekleştirmiş ve hedef kitlesini bu atmosfere çekmiş olur. Mesela bir birey Ekonomi alanında oldukça dolu bilgilere ve kararlı tecrübelere sahip diyelim. Bu birey hedef kitlesine, kendini ve alanında edindiği birikimleri yansıtmak istiyor. Bunun gerçekleşebilmesi için o bireyin alanıyla ilgili farkındalık yakalayabileceği ve felsefe oluşturabileceği konseptlerin yaratılması gerekir. Yaratılan bu konseptler giyiminden, ses tonuna ve kullandığı kelimelerin vurgulayıcılığına kadar değerlendirilebilir. Hatta sosyal ağlar üzerinde iletişim biçimine, sunum dilinden, beden diline ve karakteristik olarak davranış biçimlerine kadar birçok konuyu ele almaktadır.

Şirket veya organize edilmiş bir etkinlik için örnek vermek gerekirse; o şirketin misyon ve vizyonu doğrultusunda marka kültürünün yaratılması veya varsa marka kültürüne yönelik marka atmosferinin oluşturulması, marka davranış biçimlerinin yaratılması ve yaratılan davranış biçimleri ile yaklaşım tekniklerinin geliştirilmesi gibi birçok konu ele alınmalıdır. Bunları söylemekle yetinemeyiz tabi ki. Bir şirket veya organizasyonun konusuna yönelik teması olmalı. Bu temayı psikolojik temelleri ile değerlendirmeli ve insan algısında bırakacağı izlenimleri üzerine de ölçümleme çalışmaları yapılmalıdır. Karşı tarafta ne tür bir etki yaratılmak isteniyor? Tema oluşturulan veya oluşturulacak atmosferi destekliyor mu? Oluşturulan atmosferde insanlar ne konuşuyor ve içinde bulunduğu ortam hakkında ne tür bilgilere sahip oluyor? gibi birçok soruyu da ele almak gerekiyor. Hatta ve hatta şirket veya organizasyonun temasına, atmosferine ve kültürüne özgü bir müzik anlayışı dahi imaj yaratımı konusunda en önemli neden olarak değerlendirilmektedir. Şimdi bununla ilgili örneklere bakalım.

Apple bu duruma iyi bir örnektir. Örneğin; Apple kendi ismiyle bir imaja sahipken, ürünleri üzerinde yaratmış olduğu algıyla da etkin bir imaja sahiptir. Yani bu durumda hem markanın hem de yarattığı ürünlerinin bir imajı vardır. Apple şirket olarak marka. Ancak iPhone veya Macbook gibi ürünleri ile ayrı bir marka. İnsanlar yorumlarken Apple iPhone demezler. Doğrudan iPhone veya Macbook diye ifade ederler. Bu da Apple’ın hem şirket ismi olarak, hem de ürün isimleri ile birlikte markalar yarattığını ve bu markalarda bir imaj yaratımı gerçekleştirdiğini gösterir. Ayrıca bununla da yetinmiyor. Tema dediğimiz kritere değinmek gerekirse, ürünlerinde kabloların beyaz olması veya tüm dünyada mağazalarının aynı düzen ve mimari anlayışla faaliyet göstermesi, ışık renklerinden, duvar boyalarına ve boydan boya cam kullanmalarına kadar bu detaylar imaj yaratımının tema kriterinde yer alan nedenlerdir. Sonuç olarak bu etkenler ile insanların üzerinde ciddi bir imaj algısı yaratmıştır. İşte bu noktada, Apple markasının markalaşma performansı görüldüğü gibi, insanların zihnine yansıttığı ve kabul ettirdiği etkin imaj algısı da ortaya çıkmaktadır. Aslında İmaj Yaratımı, markalaşmanın en büyük direğidir.

Bu örneği tek Apple ile sınırlandıramayız. Mesela Starbucks’ın da kendine özgü bir imajı vardır. İnsanlar sadece kahve içmek için Starbucks’a gitmezler. İnsanlar Starbucks’ta kahvelerini aldıktan sonra bilgisayarları üzerinde çalışıyorlar, yeni insanlar tanıyorlar ve hatta işbirlikleri dahi yapabiliyorlar. Bu Starbucks’ın markalaşma alanında kendine özgü yarattığı imaj algısı ve imajıyla doğal olarak oluşan ince detaylardır. Öyle ki, kimilerimiz bu ayrıntıların farkında bile değiliz. Bu ayrıntılar Starbucks’ı daha etkin hale getirdiği gibi imajını da sürekli olarak güçlendirmeye devam etmektedir.

Peki, İmaj Yaratımı nedir?

İmaj Yaratımı; bir şirketin, organizasyonun veya bireyin psikolojik, sosyolojik ve dijital teknikler çerçevesinde belirli konseptler ile kimliğinin gerçekleştirilmesi demektir. Doğrudan ilgili kitleye imajın yansıtılması ve algıda istenilen imajın yaratılması sürecidir. Bu sayede şirket, organizasyon ya da bireyin kimliği, hedef kitleye belirlenen imaj algısı üzerinden yansıtılacaktır. İmaj Yaratımı, tanınmışlığın ve tanınmışlık sürecinin en etkin aracıdır. Bu markalaşma ve marka olma sürecinin en derin gerçeğidir. Ancak bu durumu bir şirket veya birey ile de sınırlandıramayız. Bir etkinliğin veya bir ürünün bile imajı ve imajıyla yarattığı algı söz konusudur. Reklam veya Satış alanında yürütülecek kampanya ve stratejilerin bile imajı vardır. Bu kampanya ve stratejiler markalaşma sürecine etki ettiği gibi, imaj yaratımıyla oluşturulmuş algıyı da güçlendirmesi söz konusudur.

İmaj Yaratımındaki teknikler nelerdir?

Aslında yaratıcı birçok teknik mevcut. Fakat belirlenmiş bu tekniklerin hepsi her şirket veya bireysel çalışma için kullanılmamaktadır. Yalnızca şirketin veya bireyin ihtiyacına yönelik verilen brief doğrultusunda geliştirilen teknikler ele alınmakta ve bu tekniklerle imaj yaratımı süreci başlatılmaktadır. Bahsedilen tekniklerden biri de karşı tarafı analiz etmek ve durumunu anlamaktır.

Karşı tarafın şu an ki konumu nedir? İnsanların algısında nasıl bir imaja sahiptir? Şu an ki markalaşma boyutu ne? Şirketin veya bireyin hedef kitlesinde yakaladığı verimlilik ne noktada? Hedeflediği insanlara karşı oluşturduğu izlenimler neler? Bu sorularla ihtiyacı anlayıp analiz ediyoruz. İhtiyacı anladıktan sonra imaj yaratımı teknikleri kapsamında imajın yaratılması ve yaratılan imaj doğrultusunda etkinliğinin arttırılmasını sağlıyoruz. Bunu yaparken insan algı sanatı kapsamında imaj algısı çalışmalarını konumlandırıyoruz. Bu imaj yaratımı kriterleri ile; oluşturulacak atmosfer, atmosferde yer alacak roller ve bu rollere yönelik karşı tarafa kabul ettirilmesi planlanan algıyı tek tek detaylandırıyoruz.

İmaj Yaratımında, şirketin veya bireyin etiketi ve rengi de önemlidir. Çünkü bir şirket veya bireyin oluşturulmuş imajında sürekli hatırlanacak olan en önemli etken etiketi ve rengidir. Şirket veya bireyin ismi görünmese bile, üzerindeki rengi ve etiketi ile hatırlanabilir bir marka olmalıdır. Bu hatırlanabilirlik ile şirketin oluşturduğu marka algısı zihinlerde gerçekleşmelidir. Bu kapsamda karşı tarafa sunulan imaj algısının detaylandırılması ve sürece dahil edilmesi planlanan kriterler önemlidir. En olası yanlış bir süreç izlendiği anda, yaratılmak istenen algı ve performansın dışında beklemediğimiz sonuçları görebiliriz. Bu nedenle imaj yaratımında, oluşturulan konseptlerin ve kriterlerin ölçümlemesi yapılmalıdır. Oluşturulan İmaj hedef kitlenin algısında ne gibi bir izlenim yaratır? sorusu her konsept ve kriterde ele alınmalıdır. Bu şekilde sonuçların belirlenmesi daha sağlıklı olacaktır.

İmaj Yaratımı alanındaki teknikleri ifade etmemiz gerekirse;

 • İhtiyaç sahibinin durumunun analiz edilmesi ve insanlarda yarattığı / yaratılmasını istediği psikolojinin değerlendirilmesi,
 • İhtiyaç sahibinin varolan kültürü ve kültürüne dahil ettiği unsurların değerlendirilmesi,
 • İhtiyaç sahibinin imajına yönelik atmosferinin varlığının değerlendirilmesi,
 • İhtiyaç sahibinin imajına yönelik temasının değerlendirilmesi,
 • İhtiyaç sahibinin zihinlerde yer edinecek etiket ve renginin belirlenmesi,
 • İhtiyaç sahibinin, alanına yönelik hedef kitleye etki edecek, performansını güçlendirecek, tema ve imaj atmosferinin oluşturulması,
 • Yapılması planlanan dijital çalışmalar, algı operasyonları ve basılı materyaller üzerine insan algı sanatı uygulamaları kapsamında çalışmalar yapılması,

gibi süreçler değerlendirilmelidir. Bahsedilen bu süreçler inovasyon ruhuyla değerlendirilmelidir. İmaj Yaratımının gerçekleşmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibinin imaj yaratımı kapsamında istediği algı oluşacak  ve bu sayede markalaşması söz konusu olacaktır. Şu ana kadar yazdıklarım İmaj Yaratımı alanı ile ilgili sadece özet bilgi. Kısaca ifade ettiğim ve akıl karıştırmaması için yazdığım değerlendirmelerdir.

Açıkçası herkes ve her şirket, insanların zihninde iz bırakan bir imaja sahiptir. İyi veya kötü. Önemli olan bu durumun farkına varmaktır. Ancak bazıları farkındayken, çoğunluğu bu farkındalığı henüz keşfedememiştir. İşte bahsi geçen detaylar ile, çoğunluğun farkında olmasını sağlamak ve varolması gereken doğru algıların oluşması için İmaj Yaratımına ihtiyaç vardır.

Yorum (2)

 • Sedat Keçeci . 25 Kasım 2016 . Cevapla

  Abi benim şimdi kafam karıştı.. Hem sevgi üzerine yazıp birde böyle yazı yazmana şaşırdım valla. Hakkında kısmını okudum mübarek dokunmadığın yer kalmamış ki.. Kardeş her ne yapıyorsun tam çözemedim ama bu yazıda da hakkını vermişsin fazlasıyla, ben çok beğendim. Çok özgün yazıların var şayet keşfedilmen gerek bunu söliyeyim. başarılar….

 • Gizem D. . 25 Kasım 2016 . Cevapla

  Selaaam. Bende bir dijital pazarlama uzmanı olarak yazıyı gerçekten başarılı bulduğumu söylemek istiyoruum. Linkedin üzerinde yazınla karşılaştım ve biraz inceledim profilini çok başarılı çalışmaların olmuş ancak tavsiyem lütfen daha da üzerine yürü çünkü çok güzel potansiyelin var. Sanırım tam ortaya çıkmamış görünüyor çıkarsa çok harika şeyler olacağı kesin. Sevgi üzerine yazılarına hayran kaldım diyebilirim. Kitap felan çıkarırsan kesinlikle ilk alanlardan olmak istiyorum ne güzel düşüncelerin var böyle? Çok beğendim çalışmalarını ve yazılarını. Yolun açık olsun hak ediyorsun.

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EROGLU.co Tüm hakları saklıdır. . Şirket sayfası BrandEnn