Skip links

İmaj Yaratımı ve Marka İmajı nedir?

Herkese selam. İmaj Yaratımı üzerine başlık attığımda biraz düşünmüş veya bazı şeyleri anımsamış olabilirsiniz. Aslında bu konu imaj tasarımı ve imaj çalışması hakkında detaylar veriyor olsa da fakat burada farklı bir noktayı ele alacağım. Günümüzde marka olma ve markalaşma konusunda birçok teknikler mevcut ve belirli yöntemler sürekli olarak tasarlanmaktadır. Durum böyleyken kimi insanlar İmaj Tasarımcısı olarak kimileri de Image Maker ünvanını kullanmakta. Image Maker biraz süslü hali diyebiliriz. Aslında bu iki ünvanında uğraştığı tek husus var. Kişinin, Şirketin veya olayın belirli bir çizgide tasarlanan ve belirli bir konsept giydirilen imajını dışarıya başarılı şekilde göstermektir. Her uzmanın kendine ait teknikleri mevcuttur. Deneyimlenmiş bu teknikler ile başarıya ulaşmak tek gayedir. Tüm bu çalışmalardaki asıl neden, insan üzerinde istenilen doğru etkiyi oluşturabilmek ve algıları yönetebilmektir. Algıları yönetebilmektir diyorum çünkü, doğru bir imaj yansıması karşı tarafın algılarında bir iz bırakacaktır. Bu sonuç algı yönetiminin bir parçasıdır.

İmaj Yaratımında bazı farklılıklar mevcuttur. Şöyle ki; imaj yaratımı ile bir bireyin veya şirketin üzerinde oluşturulan çizgiyle algıları yönetecek bir konsept tasarlanmaktadır. Tasarlanan bu konsept ile verilmek istenen mesajlar, elde edilmiş deneyimler neticesinde yansıtılmaktadır. Tamda bu noktada bireyin veya şirketin üzerinde algıları yönlendirmek için atmosfer oluşturulur ve hedeflenen kitle bu atmosfere dahil edilir. Örneğin; bir birey Ekonomi alanında oldukça tecrübe sahibi ve bilgi birikim bilinci yüksek diyelim. Bu birey hedeflediği kitleye alanında edindiği tecrübelerini yansıtmak istiyor. İşte bunun gerçekleşebilmesi için o bireye ait farklılığını yansıtabileceği ve farklılığıyla farkındalık oluşturabileceği konseptlerin belirlenmesi gerekir. Oluşturulan bu konseptler; giyimden, ses tonuna, kullandığı kelimelerin vurgulayıcı noktalarına kadar dikkatle ele alınır. Ayrıca bireyin bir renk skalası ve benimsediği felsefi yaklaşımda buna dahildir. Bununla da kalmayıp sosyal ağlar üzerinde ki iletişim dili, sunum dili ve beden dili gibi 3 ana dili’de ana rolü üstlenmektedir. Kendinde belirlediği karaktere yerleştirilmesi takdirinde bireyin imajı başarıyla sonuçlandırılmış olur.

İmaj, insanların zihninde kalıcıdır.

Şirket veya organize edilen bir etkinlik için örnek vermek gerekirse; şirketin misyon ve vizyonu belirlenmelidir. Belirlenen misyon ve vizyon doğrultusunda marka kültürünün oluşturulması veya varsa marka kültürünü etkileyici kılacak atmosferin oluşturulması da bu konunun ana başlıkları arasındadır. İmaj Yaratımında şirket veya olayı ele alırken marka davranışı ve marka karakteri de titizlikle değerlendirilen başlıklar arasındadır. Muhakkak şirket veya olayın yansıtmak istediği konuya ait bir teması olmalıdır.  Bu temayı insanların psikolojisine uygun değerlendirmeli ve insanların algısında bırakacağı izler üzerinde ölçüm ve analiz çalışmaları da yapılmalıdır.
 • Hedef kitleye ne tür bir etki verilmek isteniyor?
 • Oluşturulan tema tasarlanan atmosferi destekliyor mu?
 • Oluşturulan atmosfere dahil olan insanlar ne konuşuyor ve ortam hakkında ne tür bilgiler ediniyor?

Bu soruları da değerlendirmeye alarak, İmaj Yaratımında eksiksiz ve risksiz bir yönetim yapmak gerekiyor. Absürt düşüncelerimiz olabilir. Bunlardan biride şirket veya olayın temasına, atmosferine ve kültürüne uygun bir müzik teması dahi imaj yaratımı başlığından en önemli nedenlerden biridir. Çünkü insanın duyu organı, algıları yönetmede en etkili araçlardan biridir. Bu sonuç, tema ve atmosferi desteklemektedir. Şimdi bu başlıklara ait örnekleri inceleyelim.

Fanboyları olan bir marka: Apple

Bildiğimiz üzere Apple dünyanın en etkili markalarından biridir ve bahsettiğim konuya ait iyi bir örnektir. Örneğin; Apple kendi ismiyle bir imaja sahipken, ürünleri üzerinde tasarladığı algıyla da etkin bir alt imaja sahiptir. Apple ismi bulunma aşamasında Steve Jobs telefon rehberinden faydalanmış ve Atari’den önce geldiği kanaatiyle şirketine bu ismi vermiştir. Apple’ın logosuna baktığımda ısırılmış bir elma görüyorum. Durum böyleyken bana göre Apple tüm insanların elmayı ısırmasını istercesine bir algı tasarlamış olabilir. İyi bir elmayı kim sevmez ki? 🙂 Apple ismi bir ana marka. Ancak bir detay var ki bu basitliğin en temel gücünü ortaya çıkarıyor. iPhone veya MacBook vb. Diğer ürünleriyle de ayrı bir marka gücüne sahip.

Şöyle düşünün kim UC/LD390 bilgisayarım var der ki? Ama Macbook sahipleri, Macbook’u rahatlıkla hatırlayabiliyor ve diyaloglarında kullanabiliyor. Aynısı iPhone veya iPad içinde geçerli. Ürün ismi benzersiz, akılda kalıcı ve basit olduğu sürece alt marka oluşturur ve ürününüzün satışlarının etkili olmasıyla, ana markanızın değerini güçlendirecek güçlü bir alt marka doğurursunuz. Bu olguya baktığımızda hem şirket adıyla hem ürün adlarıyla imaj yaratımı tekniklerinin kullanımı söz konusudur. Nasıl mı? Tema dediğim kritere gelelim. Ürünlerin kablolarına bakın. Hepsi beyaz. Tüm dünyada mağazalarının aynı mimariye ve düzene sahip olması. Işık renklerinden, boydan boya cam kullanmalarına kadar bu detaylar temaya aittir. Bu noktada Apple markasının imajındaki güçlü duruşu görüldüğü gibi insanların zihnine yansıttığı ve kabul ettirdiği imaj algısı da ortaya çıkmaktadır. Marka imajının en güçlü teknikleri imaj yaratımında saklı.

Apple’ın çizgisini izleyin.

İyi bir çalışan ortamı: Starbucks

İmaj Yaratımına ait örneği tek Apple ile sınırlandıramayız. Mesela Starbucks’ın da kendine özgü imajında insanlar sadece kahve içmek için Starbucks’ı ziyaret etmiyorlar. Çoğu insan Starbucks’da kahvelerini alır ve Starbucks’ın marka imajına uygun düzende bir yere oturur ve işlerini devam ettirmeye bakarlar. Tek bununla da kalmaz insanlar birbiriyle tanışır ve yeni bir yolculuk başlatırlar. Starbucks’ın marka imajı için tasarladığı özgün bir atmosferdir. Atmosfer tam olarak böyle bişey. İşte çoğumuz bu ayrıntıların farkında bile olamayabiliyoruz. Bu ayrıntılar Starbucks’ı daha etkin hale getirdiği gibi imajını da sürekli olarak güçlendirmektedir.

Starbucks logosunun gerçek anlamını öğrenin.

İmaj Yaratımı nedir? Marka Tasarımı ile aynı mı?

İmaj Yaratımı; bir bireyin, şirketin veya olayın algısal, görsel ve dijital teknikler çerçevesinde belirlenen konseptler ile kimliğinin dışa yansıtılmasıdır. Doğrudan hedeflenen kitleye tasarlanan imajın yansıtılması ve istenilen sonucun algıda tamamlanması sürecidir. Bu sayede birey, şirket veya organizasyon, hedeflediği kitleye belirlediği konseptler üzerinden imajını gösterecektir. İmaj Yaratımı, tanınmanın veya güçlü bir profil oluşturmanın en etkin aracıdır. Bu marka olma ve markalaşma sürecininde vazgeçilmezidir. Ancak bu durumu bir birey veya şirket ile sınırlandıramayız. Bir olayın veya bir ürünün imajı dahi algıda bir gerçek oluşturur. Reklam veya satış üzerine oluşturulan kampanya ve stratejilerin dahi imajı söz konusudur. Kampanya ve stratejiler markalaşma sürecine etki gösterdiği gibi, imaj yaratımıyla da algıyı ikna etmektedir.

İmaj Yaratımı Teknikleri nelerdir?

Birçok yaratıcı teknik mevcuttur. Fakat belirlenmiş bu tekniklerin hepsi bireysel çalışma veya her şirket için kullanılmamaktadır. Yalnızca bireyin veya şirketin ihtiyacına uygun biçimde kullanılmaktadır. Bu noktada gelecek olan brief, geliştirilecek olan tekniklerde önemlidir. Sağlıklı bir brief sayesinde geliştirilecek olan tekniklerle imaj yaratımı süreci başlamaktadır. Bahsedilen tekniklerden en önemlisi karşı tarafı iyi analiz etmek ve vermek istediği algıyı iyi yakalamaktır.

 • İmajı yaratılacak birey veya şirketin mevcut konumu nedir?
 • İnsanların zihninde nasıl bir imaja sahiptir? Mevcut imaj.
 • Mevcut marka değeri nedir?
 • Birey veya şirketin hedef kitlesinde elde ettiği verimlilik ne durumdadır?
 • Hedef kitleye karşı mevcutta oluşturduğu izlenimler nelerdir?

Bu sorularla önce karşı tarafı ölçümlüyor ve ihtiyacı anlayıp analiz ediyoruz. Mevcut durumu analiz ettikten sonra ihtiyaçları belirleyip, nelerin yapılması gerektiğini zaten sorulara verilen cevaplarda görüyoruz. Bu gördüklerimizi iyice detaylandırıyor ve detaylandırdıklarımız üzerinden anahtar kelimeleri belirliyoruz. Sonuç olarak anahtar kelimeler bize nasıl bir imaj yaratmamız gerektiği konusunda açıklar verecektir. Böylece elde ettiğimiz verilerle imajın yaratılması ve yaratılan imajın etkinliğinin arttırılması üzerinde çalışıyoruz. Muhakkak algılara müdahale edileceğini de unutmuyoruz. Çünkü algılar yansıtmak istediğimiz imajı kabul edecek tek noktalardır. Bunu yaparken insan algı sanatı kapsamında imaj çalışmasını konumlandırıyoruz. Konumlandırmayı sağladıktan sonra profili yansıtmak kolaylaşacaktır. Bu kriterler ile; oluşturulacak atmosfer, atmosferde gösterilecek roller ve rollerin karşı tarafta kabul görülmesi için algıyı güçlendiriyoruz.

İmaj Yaratımı sürecinde bireyin veya şirketin sloganı ve rengi çok önemlidir. Çünkü birey veya şirketin oluşturulmuş imajında daima hatırlatıcı olacak en önemli etken sloganı ve rengidir. Şirket veya bireyin ismi görünmese dahi, üzerindeki rengi ve sloganı hatırlatacaktır. Hatırlandığınız an güçlü bir marka algısına sahipsiniz demektir. Bu süreç için önemli detay, hedef kitleye yansıtılan algının detaylandırılması ve sürece dahil edilmesidir. En olası yanlış bir süreç izlendiği anda, oluşturulmak istenen algı ve performansın dışında beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu sebeple imaj yaratımında, oluşturulan konseptlerin ve kriterlerin iyi ölçümlenmesi gerekmektedir. Oluşturulan imaj, hedef kitlenin algısında ne gibi bir izlenim yaratacak? Sorusu her konsept ve süreçte sorulmalı ve yanıtı alınmalıdır.

İmaj Yaratımı alanındaki teknikleri ifade etmemiz gerekirse;
 • İmajı yaratılacak birey şirket veya olayın durum analizinin yapılması insanlarda yarattığı/yaratılmasını istediği algının değerlendirilmesi.
 • İmajı yaratılacak birey şirket veya olayın varolana kültürü ve kültürüne dahil ettiği süreçlerin değerlendirilmesi.
 • İmajı yaratılacak birey şirket veya olayın atmosferinin değerlendirilmesi.
 • İmajı yaratılacak birey şirket veya olayın temasının değerlendirilmesi.
 • İmajı yaratılacak birey şirket veya olayın slogan ve renginin belirlenmesi.
 • İmajı yaratılacak birey şirket veya olayın hedef kitlesine etki edecek performansını güçlü tutacak algının oluşturulması.
 • Yapılması planlanan çalışmaların uygunluğa göre sıralanması. Konum – Renk – Dil – Slogan ve Dijital çalışmalar.

gibi süreçler titizlikle değerlendirilmelidir. Bahsedilen bu süreçler dinamik bir modla ele alınmalıdır. İmaj yaratımının gerçekleşmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibinin istediği algı oluşacak ve bu sayede marka olması güç kazanacaktır. Umarım bu yazımı beğenmişsinizdir. Mümkün olduğunca basit ve yalın aktarmaya çalıştım. İmaj Yaratımı ve Marka İmajı üzerine çalışmalarımızı görmek isterseniz; https://www.brandenn.com/sahne bağlantısına tıklamanızı isterim.

“Her birey, şirket veya olay; insanların algısında bir imaja sahiptir. İyi veya kötü. Önemli olan mevcutun farkında varmaktır. Bazıları farkındayken, bazıları bu farkı henüz fark etmemiştir. Nitekim herkes veya her kurum bir imaja sahiptir. İyi yönetilen imaj güçlü tutacağı gibi, vizyona giden yolda güçlü bir ışıktır. Bu nedenle günümüz dünyasında imaj bir ihtiyaç haline gelmiştir.”

Erdogan Eroglu
Erdogan Eroglu

Bir yorum yaz

 1. Abi benim şimdi kafam karıştı.. Hem sevgi üzerine yazıp birde böyle yazı yazmana şaşırdım valla. Hakkında kısmını okudum mübarek dokunmadığın yer kalmamış ki.. Kardeş her ne yapıyorsun tam çözemedim ama bu yazıda da hakkını vermişsin fazlasıyla, ben çok beğendim. Çok özgün yazıların var şayet keşfedilmen gerek bunu söliyeyim. başarılar….

 2. Selaaam. Bende bir dijital pazarlama uzmanı olarak yazıyı gerçekten başarılı bulduğumu söylemek istiyoruum. Linkedin üzerinde yazınla karşılaştım ve biraz inceledim profilini çok başarılı çalışmaların olmuş ancak tavsiyem lütfen daha da üzerine yürü çünkü çok güzel potansiyelin var. Sanırım tam ortaya çıkmamış görünüyor çıkarsa çok harika şeyler olacağı kesin. Sevgi üzerine yazılarına hayran kaldım diyebilirim. Kitap felan çıkarırsan kesinlikle ilk alanlardan olmak istiyorum ne güzel düşüncelerin var böyle? Çok beğendim çalışmalarını ve yazılarını. Yolun açık olsun hak ediyorsun.